Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα “Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες” (2016-2019), που εγκρίθηκε με το έγγραφο Ref. Ares(2017)5163241 – 23/10/2017.
Ιστότοπος του Προγράμματος: http://www.iuc.eu

Το εν λόγω πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πόλεων της Ε.Ε. και Ασίας-Αμερικής ξεκίνησε το 2016 και αποτελεί συνέχεια επιτυχημένων πρακτικών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ πόλεων εντός και εκτός αυτής. Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία για την βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζοντας δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι να διερευνηθούν κοινές πρακτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με πόλεις σε ολόκληρη την Ασία και την Αμερική σε τομείς όπως η ενέργεια, η κινητικότητα, ο πολιτισμούς οι έξυπνες πόλεις κ.τλ.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με την ένταξή στο πρόγραμμα συνεργασίας «από πόλη σε πόλη» η πόλη:

COMMITΘα δηλώσει τη δέσμευση και το ενδιαφέρον: Θα συνεργαστεί για τουλάχιστον 18 μήνες με τους διεθνείς εταίρους της, θα διαθέσει πόρους και χρόνο για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας η οποία θα διαρκέσει πέραν της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος.
LEARNΘα κατακτήσει γνώση: Θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέους τρόπους προσέγγισης των προκλήσεων και θα επωφεληθεί από ένα ευρύτερο φάσμα καλών πρακτικών που θα αξιοποιήσει, λαμβάνοντας υποστήριξη για τον εντοπισμό καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη χρηματοδότηση τοπικών δράσεων.
SHAREΘα μοιραστεί τη γνώση γύρω από τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά: Θα βοηθήσει και άλλες πόλεις δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μοιράζοντας τις δικές της εμπειρίες και μεταφέροντας τις γνώσεις της.
EXCHANGEΘα ανταλλάξει εμπειρίες: Θα ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με νέους παγκόσμιους εταίρους και ενδιαφερόμενους με κοινούς στόχους τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού επιπέδου
SHOWCASEΘα προβάλει τις δυνατότητες και τις επιλογές της p;olhw: Θα μπορέσει να παρουσιάσει και να προβάλει σε διεθνές επίπεδο τις καλές πρακτικές και επιτυχίες της.
IMPLEMENTΘα προετοιμάσει την εφαρμογή των σχεδίων της: Θα συνεργαστεί με νέους εταίρους για να πραγματοποιηθεί το όραμά της για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης σε έναν τομέα της επιλογής της

Η Διεθνής Αστική Συνεργασία για το Δήμο Ιωαννιτών

Η συνεργασία πραγματοποιείται ανά ζεύγη πόλεων και ο Δήμος Ιωαννιτών συνεργάζεται με την πόλη της Ιτσινόμιγια στην Ιαπωνία:
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1010079/1024705/1024772.html

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη που προσφέρει τη δυνατότητα στο Δήμο Ιωαννιτών να συνεργαστεί στενά με το Δήμο Ιτσινόμιγια στο Νομό Αϊτσι της Ιαπωνίας για 18 μήνες. Οι δύο πλευρές καλούνται να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης και να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους, προκειμένου να παραχθεί ένα στρατηγικού χαρακτήρα Τοπικό Σχέδιο Δράσης που θα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση κοινή και για τις δύο πόλεις.

Ενδεικτικές θεματικές:

  • Βιώσιμη Κινητικότητας,
  • Δημόσιες μεταφορές
  • Πολυτροπικά και συνδυαστικά συστήματα αστικής κινητικότητας
  • Ολοκληρωμένη αστική – περιαστική ανάπτυξη,
  • Συστήματα έξυπνων πόλεων,
  • Επιχειρηματικότητας, καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα,

Μέσω του προγράμματος ο Δήμος θα μπορέσει να συζητήσεις για κοινά προβλήματα, να αναγνωρίσει καλές πρακτικές εκτός Ευρώπης και να αποκτήσει νέες προοπτικές για τα πιεστικά θέματα της βιώσιμης κινητικότητας και ευρύτερα αστικής ανάπτυξης.

1η συνάντηση των εταίρων, Βρυξέλλες, 9-10 Νοεμβρίου 2017

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων Ελλάδας Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετείχε όντας ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που συνεργάζεται με την Ιαπωνία.

Τον Δήμο εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου – Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Θεμάτων

Η αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου σε δήλωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο Δήμος Ιωαννιτών μαζί με άλλους τέσσερις ευρωπαϊκούς δήμους θα συνεργαστούν με αντίστοιχους ιαπωνικούς Φρανκφούρτη-Γικοχάμα, Έσσεν-Κοριγιάμα, Σαν Σεμπαστιάν Ισπανίας-Χιροσάκι και Ανκόνα-Ικόμα σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, ενέργειας, έξυπνων πόλεων, κλπ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ μας για επιπλέον συνεργασία και υποστήριξη.

Η συμμετοχή μας σα δήμος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η Ιαπωνία, τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στο πλανήτη, υπέγραψε πρόσφατα σύμφωνο πολιτικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών. Στο πλαίσιο των συμφωνιών είναι και η κατάργηση των δασμών στο εμπόριο (γεωργία, οίνος, τυριά, κλπ). Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το Δήμο Ιωαννιτών η ευκαιρία συνεργασίας με την Ιαπωνία πέραν της βιώσιμης κινητικότητας και σε άλλους τομείς, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που δε πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη σε συνεργασία και με άλλες δυνάμεις του τόπου μας».

2η συνάντηση των εταίρων, Ιαπωνία, 23-27 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Πόλεων Ε.Ε.-Ιαπωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» 2016-2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Ευρωπαϊκές πόλεις Donestia San Sebastian (Ισπανία), Essen (Γερμανία), Frankfurt (Γερμανία) και Ancona (Ιταλία), οι οποίες θα συνεργαστούν επίσης με πόλεις της Ιαπωνίας.

Στις 23-4-2018, οι εργασίες έλαβαν χώρα στο Τόκιο ενώ στις 24 και 25 Απριλίου, οι εργασίες συνεχίστηκαν στην πόλη της Ιτσινομίγια. Στην εναρκτήρια εκδήλωση ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας ήταν ο μοναδικός αιρετός από τις πόλεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλήθηκε να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους όλων.

Ο κ. Μπέγκας, αφού ευχαρίστησε τις Αρχές της Ιαπωνίας και του Τόκιο για τη φιλοξενία, τόνισε πως τα τελευταία χρόνια είχε την ευκαιρία να συναντήσει πολλούς δημάρχους και να αναπτύξει στενές σχέσεις με διάφορες πόλεις εντός κι εκτός Ελλάδος, διαπιστώνοντας ότι οι πόλεις ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την Ευρώπη και τις παγκόσμιες συνεργασίες, αλλά και η Ευρώπη και τα παγκόσμια θεσμικά όργανα ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις πόλεις.

«Καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα δυναμική για να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση. Εξάλλου, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της πόλεων του κόσμου και των ευρωπαϊκών πόλεων είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Το γεγονός αυτό καθίσταται ακόμα πιο ξεκάθαρο αν εντοπίσουμε τις ομοιότητές μας σε τομείς που επιθυμούμε να αναπτύξουμε, όπως :

Ο πολιτισμός, η ενέργεια και το κλίμα, η βιώσιμη κινητικότητα, οι έξυπνες πόλεις, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τελικά η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πόλεις παγκόσμια οδηγούν τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο, ανοιχτών, βιώσιμων και φιλικότερων προς τον πολίτη και τον επισκέπτη πόλεων», είπε ο κ Μπέγκας.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η σημερινή πρόκληση είναι μοναδική γιατί η δυναμική και η ποικιλομορφία των πόλεων είναι εξίσου μοναδική: «Οι μεγαλύτερες πόλεις στην Ευρώπη – το Λονδίνο και το Παρίσι – είναι μόνο το 1/3 του Τόκιο. Συνεπώς, η ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις τόσο διαφορετικών φορέων είναι μοναδική και για αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Για να φέρουμε τις πόλεις μαζί. Ειδικότερα για την πόλη που εκπροσωπώ, τα Ιωάννινα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» όντας 1 από τους 4 δήμους που επιλέχτηκε από όλη την Ελλάδα για να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό», κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

Σε ότι αφορά το Δήμο Ιωαννιτών η πόλη εταίρος του επιλέχτηκε να είναι η Ιτσινομίγια της Ιαπωνίας και η συνεργασία έγκειται σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Τοπικού Σχεδίου Δράσης το όποιο θα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση κοινή και για τις δύο πόλεις.

Η συμμετοχή του Δήμου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η Ιαπωνία, τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στο πλανήτη, υπέγραψε πρόσφατα σύμφωνο πολιτικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ένωση χαρακτήρισε μάλιστα τη συμφωνία αυτή από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών.

Για το δήμο Ιωαννιτών, η δυνατότητα συνεργασίας με τη χώρα της Ιαπωνίας πέραν της βιώσιμης κινητικότητας και σε άλλους τομείς, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που δε πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη σε συνεργασία και με άλλες δυνάμεις του τόπου μας.

Να σημειωθεί ότι πέραν του Δημάρχου, στην Ιαπωνία βρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι, Ελένη Βασιλείου (Υπεύθυνη του έργου), η Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υπαίθρου Πρωτογενούς Τομέα & Προστασίας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Βάσω Μέγα και ο συνεργατης του Δημαρχου σε θέματα Ευρωπαϊκώ έργων, προγραμματισμού και ανάπτυξης Γιώργος Αντωνίου.

Με το πρόγραμμα IUC για Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις προωθείται κυρίως η ικανότητα πρόσβασης του Δήμου σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, εφόσον θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτατου δικτύου πόλεων επεκτείνοντας ευρύτατα τις διακρατικές του επαφές και την εισερχόμενη πληροφορία.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας αλλά και τον σταδιακό περιορισμό των χρηματοδοτήσεων στους Δήμους, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από το Δήμο Ιωανιιτών για την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης που θα διασφαλίζουν την υλοποίηση έργων και δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σχετικoί Σύνδεσμοι:

Greece meets Japan:

https://www.greecejapan.com/category/greece-japan/

https://www.greecejapan.com/ioannina-synergasia-tin-iaponiki-poli-itsinomigia/

https://www.greecejapan.com/stin-iaponia-o-dimos-ioanniton/

Πόλη της Ιτσινόμογια:

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1010079/1024705/1024773.html
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1010079/1024705/1024772.html
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1010079/1024705/1024706.html

Περισσότερες Πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από την εξής ιστοσελίδα:

http://www.iuc.eu/city-pairings

Τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων θα πρέπει να αποστέλλονται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

coordin-unit@iuc-europe.eu

Δείτε εδώ το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης.

 

Φωτογραφίες από την πόλη της Ιτσινόμιγια:

Πύργος της Ιτσινόμιγια

[This park is located in the north of Ichinomiya City, along the Kiso River.

There is a tower 138m high in this park and all the city can be seen from the observatory 100m above the ground.]

[The illumination festival is one of the attractions at events held in Christmas and New Year]

[There are flowers that bloom in every seasons, in the tower park.

Such as cherry blossoms, poppies, roses, etc.]

 

Ανθισμένες κερασιές

[Cherry blossom Festival is held in spring season every year at some places in the city.

There are light up and many street food stands open at this festival]

 

Φεστιβάλ στην πόλη

[Chindon Festival is held every May and October.

Chindon-men come from all over Japan and play their performance that tourists enjoy every time.]

[Ichinomiya Star Festival (Tanabata) is held every year at the end of July. The whole city gets involved and attracts over one million people every time]

[Fireworks festival in Ichinomiya city is held in September along Kiso River.

The visitor can enjoy it from many spots along the river.]

 

Σταθμός λεωφορείων

[Ichinomiya station is the biggest station in Ichinomiya city.

The station is decorated with lots of light bulbs in winter season.]

 

Ναος Masumida

[During the Heian period, when a provincial governor first came to the area, the first temple he visited to pay homage became known as ‘Ichinomiya’. This is the origin of the city’s name.]

  •  

Comments are closed.

Close Search Window