Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο «Περιφερειακή Συνεργασία – International Urban and Regional Cooperation “IURC – China”» με φορέα διαχείρισης και υλοποίησης τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας εφαρμόζεται από το 2017 και κατά την πρώτη φάση του έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πόλεων στον κόσμο (C2C), που περιλαμβάνει 165 πόλεις από χώρες της ΕΕ και τρίτων χωρών της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (LAC) και της Ασίας.

Το 2021 σηματοδότησε την έναρξη της νέας φάσης του προγράμματος υπο τον τίτλο “Διεθνές Πρόγραμμα Αστικής και Περιφερειακής Συνεργασίας (IURC)”, στοχεύοντας να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα και πορίσματα της α’ φάσης, να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της διεθνούς συνεργασίας και να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο αναφοράς για την αστική και περιφερειακή καινοτομία και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Οι βασικοί θεματικοί πυλώνες του IURC συνίστανται στη συνεργασία μεταξύ πόλεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στην περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Νέας Αστικής Ατζέντας, της Ατζέντας 2030 (ΣΒΑ), της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ και στους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, μέσω της διπλωματίας των πόλεων και τις συνεργατικές περιφερειακές προσπάθειες για την υπέρβαση κοινών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται θεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις διασύνδεσης, εκδηλώσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πόλεων και μεταξύ περιφερειών (εντός και εκτός ΕΕ) που αντιμετωπίζουν ανάλογα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, κάθε ευρωπαϊκή πόλη/ περιφέρεια θα συσχετιστεί με μια αντίστοιχη πόλη / περιφέρεια εκτός ΕΕ. Έτσι, τα ζευγάρια αυτά, θα έχουν την ευκαιρία να σχηματίσουν μικρές ομάδες (clusters – ομάδες πόλεων/περιφερειακών ζευγαριών) για να μοιραστούν γνώσεις και λύσεις σχετικά με παρόμοιες προκλήσεις και θέματα συνεργασίας στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Ο Δήμος Ιωαννιτών αιτήθηκε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της αστικής συνεργασίας, στις 31/5/21, η οποία και εγκρίθηκε στις 22/7/2021/European Commission DDG.PA/D (2021) 5308528. Από το πρόγραμμα επιλέχθηκε ο Δήμος Ιωαννιτών να μετέχει σε θεματικό δίκτυο με πόλεις από τη γεωγραφική περιοχή της Κίνας.

Ο θεματικός άξονας που συμμετέχει ο Δήμος έχει τίτλο «Καινοτόμα, Βιώσιμα & Ουδέτερα Οικοσυστήματα» και περιλαμβάνει τα παρακάτω Θεματικά εργαστήρια:

 

  1. Τουρισμός & Πολιτισμός
  2.  Αστικές ατζέντες/σχεδιασμός και στρατηγικές

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18-24 μήνες και η έναρξή έγινε τον Οκτώβριο του 2021.

 

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.iurc.eu/china/

https://twitter.com/IURC_Programme

https://www.youtube.com/channel/UCIeFA4V3M7s7zkHonoWvg9g

https://www.linkedin.com/company/iurc/

Comments are closed.

Close Search Window