Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ