Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

MILE

Migrant Integration through Locally designed Experiences

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριών – Migrant Integration through Locally designed Experiences” και ακρωνύμιο “MILE”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF-2020-AG-CALL-03) και 10% από ίδιους πόρους.

 

Περιγραφή έργου

Το MILE στηρίζεται στην αντίληψη ότι η χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο πρέπει να είναι μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης που απεικονίζει το διαφορετικό πληθυσμό των πόλεων και δίνει λόγο/ φωνή στους μετανάστες. Δια της συμμετοχής δήμων, ομάδων μεταναστών και ερευνητικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη, το MILE στοχεύει να ενδυναμώσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και να ενισχύσει τη δημιουργία μόνιμων συνδέσεων μεταξύ των ομάδων μεταναστών και των τοπικών κυβερνήσεων/ αυτοδιοικήσεων στην Ευρώπη.

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Το έργο MILE επιδιώκει να παράγει απαντήσεις που θα βασίζονται στην έρευνα και θα είναι προσαρμοσμένες σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες και τις προτεραιότητες των δήμων και των κοινοτήτων προσφύγων/ μεταναστών. Μακροπρόθεσμα, τα εργαλεία δημοκρατικής συμμετοχής που θα αναπτυχθούν από τα μέλη της κοινοπραξίας – ήτοι συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες, δήμους και οργανώσεις υπό την ηγεσία των προσφύγων – θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την εκ βαθέως κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Ειδικότερα, το έργο MILE στοχεύει:
● Στην επίτευξη καλύτερης κατανόησης των αναγκών των δήμων και των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων στο τοπικό πλαίσιο.
● Στη διευκόλυνση της πολιτικής συμμετοχής και ηγεσίας των μεταναστών και των προσφύγων.
● Στην προώθηση της διαχείρισης της συμπεριληπτικής και χωρίς αποκλεισμούς χάραξης πολιτικής στους δήμους.
● Στη μετατροπή συγκεκριμένων και μοναδικών εμπειριών μετανάστευσης σε προτάσεις για καλύτερες πολιτικές ένταξης και συμμετοχής σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
● Στη δημιουργία συμβουλευτικών φορέων για τους μετανάστες και πρόσφυγες σε κάθε συνεργαζόμενο δήμο, ώστε δομημένα να συμμετέχουν στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.
● Στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου δήμων που θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και θα συνεργάζονται σε θέματα μετανάστευσης, ένταξης, διαφορετικότητας και συμμετοχής.
● Στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ομότιμης ανταλλαγής πρακτικών για τις οργανώσεις που ηγούνται των μεταναστών, δημιουργώντας τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες.

 

Οι Εταίροι

Στο έργο MILE συμμετέχουν δήμοι, οργανισμοί και ερευνητικά κέντρα από έξι (6) Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

1. UNITEE (UNITEE), Belgium
2. NEW WOMEN CONNECTORS FOUNDATION (NWC), Netherlands
3. ASOCIACION KUDWA (Kudwa), Spain
4. MELISSA DIKTYO METANASTRION STIN ELLADA (Melissa), Greece
5. SABIEDRISKAS POLITIKAS CENTRS PROVIDUS (PROVIDUS), Latvia
6. MUNICIPALITY OF IOANNINA, Greece
7. NODIBINAJUMS MAKE ROOM EUROPE (Make Room), Latvia
8. RIGAS DOMES IZGLITIBAS KULTURAS UN SPORTA DEPARTAMENTS (ECS RIGACITY), Latvia
9. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB), Spain
10. ETHNIKO KENTRO KOINONIKON EREVNON (EKKE), Greece
11. ASHLEY COMMUNITY & HOUSING LTD (ACH), United Kingdom,
12. ASTON UNIVERSITY (ASTON U), United Kingdom
13. BIRMINGHAM CITY COUNCIL (BCC), United Kingdom
14. AYUNTAMIENTO DE RIPOLLET (Ripollet), Spain
15. INTEGRIM (Integrim ASBL), Belgium

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο άρχισε την 01/01/2022, έχει διάρκεια 24 μήνες και περιλαμβάνει πέντε (5) Πακέτα Εργασίας:

● WP1: Management and Coordination of the Action (M1 – M24)
● WP2: Science for policy research (M1 – M24)
● WP3: Migrants Involvement and Training (M2 – M24)
● WP4: Consultative bodies and municipalities (M2 – M24)
● WP5: Communication and Dissemination (M1 – M24)

Site: https://mile-project.eu/

Κοινωνικά Δίκτυα:

Facebook

Instagram

Twitter