Το έργο PIT STOP, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V/A “Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020”, στοχεύει στην προώθηση νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (business incubators) στους τομείς των κατασκευών και ΤΠΕ και επιταχυντών επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ εμπορικών και πολιτιστικών ενώσεων, Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική Smart Growth και EUSAIR, το PIT STOP έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας καθώς και ενός χώρου στον οποίο είναι δυνατόν να επιταχυνθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, δημιουργώντας απασχόληση. Η σημαντικότερη πτυχή είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα συνδέει τα δεδομένα, τους ανθρώπους και τη γνώση μέσω του μοντέλου PIT STOP, με στόχο την προώθηση καινοτόμων ιδεών που θα προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ θεσμικών οργάνων, ερευνητών, ενδιάμεσων φορέων και κοινοτήτων σε νέες οικονομικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και των υφιστάμενων ΜμΕ που πρέπει να μετασχηματιστούν.

Έτσι, ο γενικός στόχος του Έργου είναι να οδηγήσει μια διαδικασία τοπικής οικονομίας, ικανή να προωθήσει έναν καλύτερο διάλογο μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους. Ο στόχος του έργου πραγματοποιείται με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νεότερων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής ζήτησης. Τα κυρίως θέματα που θα επιλεγούν από τους εταίρους θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στην αναβάθμιση των αστικών κέντρων, στα κτίρια και στον τομέα των ΤΠΕ που συνδέονται με την έννοια του “Smart Citizen”, προκειμένου να μετατραπεί το ανθρώπινο κεφάλαιο των πόλεων σε κινητήρια δύναμη των έξυπνων υπηρεσιών του αστικού περιβάλλοντος.

Το PIT STOP θα προσφέρει υπηρεσίες, νέους χώρους και ευκαιρίες για κοινωνική καινοτομία, προώθηση νέων θερμοκοιτίδων στον τομέα των Κατασκευών και των ΤΠΕ, καθώς και επιταχυντές για επιχειρηματικές ιδέες που εστιάζουν σε θέματα κατασκευών. Εν τέλει, θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των επαγγελματικών οργανώσεων, των πολιτιστικών ενώσεων και των οργανώσεων νεολαίας, της αγοράς εργασίας και των τοπικών αρχών, αυξάνοντας το υφιστάμενο εδαφικό δίκτυο για να σχεδιάσει δράσεις κοινωνικής ένταξης για τις επιχειρήσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ο Δήμος Barletta είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου, στο οποίο συμμετέχουν και άλλοι δύο Ιταλοί εταίροι, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Bari και ο Δήμος Bitonto. Στο έργο συμμετέχουν επίσης δύο Έλληνες εταίροι, ο Δήμος Ιωαννιτών και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Μέσα από το έργο, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την υποστήριξη άνεργων νέων, νεοφυών επιχειρηματικών σχημάτων και άλλων σχημάτων που θέλουν να επιχειρήσουν στην πόλη παρέχοντας:

  • Κατάλληλες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και
  • Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο υποδοχής και εργασίας.

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται μέσω του έργου από τον Δήμο Ιωαννιτών είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου χώρου υποδοχής (Ioannina PIT-STOP Lab) και δωρεάν υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups). Ο χώρος αυτός σήμερα φιλοξενείται σε ειδική αίθουσα, εξοπλισμένη με όλες τις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές στις εγκαταστάσεις του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και βρίσκεται, δωρεάν, στη διάθεση ενδιαφερομένων.

 

Ιστοσελίδα: http://www.interregpitstop.eu/

Facebook: Interreg Pit Stop

Comments are closed.

Close Search Window