• Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «‘A POsitive Energy CITY Transformation Framework’ — ‘POCITYF’» το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο ξεκίνησε την 1/10/2019, έχει διάρκεια 60 μηνών και αφορά στην εφαρμογή λύσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μιας πόλης. Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται λύσεις για τη δημιουργία ενεργειακά θετικών κτιρίων και ολόκληρων αστικών περιοχών, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε δύο «πόλεις- φάρους». Ειδικότερα, θα δοκιμαστούν λύσεις που εντάσσονται σε 4 κατηγορίες ενεργειακής μετάβασης (Energy Transition Tracks ETTs):
  • Καινοτόμες λύσεις για κτίρια και γειτονιές με θετική ενεργειακή απόδοση
  • Λύσεις διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας, για ευελιξία του ενεργειακού δικτύου
  • Ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στο έξυπνο δίκτυο και τον πολεοδομικό σχεδιασμό
  • Καινοτομία με γνώμονα τον πολίτη στο πλαίσιο συνδημιουργίας λύσεων «έξυπνης πόλης».

  Στο έργο μετέχουν 46 εταίροι, μεταξύ των οποίων είναι εταιρείες με τεχνολογίες και ενεργειακές λύσεις σε διάφορους τομείς που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και Δήμοι οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, σχεδιάζοντας λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν 2 πόλεις – φάροι (Lighthouses): Évora (Πορτογαλία) και  Alkmaar (Ολλανδία). Στις πόλεις αυτές θα εφαρμοστούν και δοκιμαστούν συγκεκριμένες λύσεις για βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και υπάρχουν και 6 πόλεις “ακόλουθοι”  (fellow cities), που θα δημιουργήσουν ένα πλάνο για να αξιοποιήσουν – αναπαράγουν αυτές τις λύσεις στις δικές τους συνθήκες. Οι πόλεις αυτές είναι: Granada (Ισπανία), Bari (Ιταλία), Celje (Σλοβενία), Ujpest (Ουγγαρία), Ιωάννινα (Ελλάδα) και Hvidovre (Δανία).

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 22,494,291.76 € και η χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών είναι 156.250 €. Το έργο δομείται σε 11 πακέτα εργασίας και ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στα 9 από αυτά με συνολική ανθρωποπροσπάθεια 57.5 ανθρωπομήνες.

  Δημοσιεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του έργου, γίνονται μέσω του ιστότοπου του έργου, μέσω εγγραφής στο newsletter και μέσω twitter και LinkedIn:

  https://pocityf.eu/

  https://pocityf.eu/subscribe/

  https://twitter.com/pocityf

  https://www.linkedin.com/company/pocityf

Comments are closed.

Close Search Window