Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 5-8-2021 έως και 11-8-2021). Υποβολή αιτήσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sxo@ioannina.gr