Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Λίμνης Ιωαννίνων»