Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιωαννιτών

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ιωαννιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50   Χ
2 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50   Χ
3 Εθελοντικές δράσεις στη τοπική κοινωνία 25 Χ Χ
4 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και

υπηρεσίες

50 Χ Χ
5 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ Χ
6 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ Χ
7 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ Χ
8 Βασικά Γαλλικά Α2 50 Χ Χ
9 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ Χ
10 Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ Χ
11 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ Χ
12 Βασικά Γερμανικά Α2 50 Χ Χ
13 Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί 50   Χ
14 Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25   Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2651001025-29

Ταχ. Διεύθυνση: Αβέρωφ 6, 1ος όροφος

Email: acharatsari@ioannina.gr, dkonsolakis@ioannina.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_covid