ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ”

Νέα - Ανακοινώσεις|

8.4 ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΜΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ”

Uncategorized|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για την προμήθεια με... Περισσότερα

Elementor #34873

Uncategorized|

  8.4 ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΜΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ... Περισσότερα Elementor #34873

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Έμμεσες δαπάνες – προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Climaborough»,

Uncategorized|

8.3 ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.-ΚΗΜΔΗΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Έμμεσες δαπάνες – προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Climaborough»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        για την προμήθεια με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICRΟCHΙP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ)»,

Νέα - Ανακοινώσεις|

  7.2 ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.(ψηφ.υπογρ.)-ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ        για την προμήθεια με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICRΟCHΙP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ)»,

Νέα - Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υπηρεσία με... Περισσότερα

Uncategorized|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υπηρεσία με... Περισσότερα

Uncategorized|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για την προμήθεια με... Περισσότερα

Δήμος Ιωαννιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Νέα - Ανακοινώσεις|

7.3 ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.-ΚΗΜΔΗΣ 1.1 ΜΕΛΕΤΗ για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Close Search Window