Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες προσβασιμότητας στη βορειοανατολική ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων», (CPV:45233000-9), προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 13/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205626 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικά αρχείαΣΧΕΔΙΑ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window