Ανάρτηση οριστικών πινάκων ανά λαϊκή αγορά στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές της περ. ii της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 με τις θέσεις επιλογής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής θέσεων η Πενταμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ιωαννιτών κατάρτισε, σύμφωνα με τις […]