Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός κτιρίου»

Με την με αριθμό 1221/22 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού […]